Каталог

Търсене

Уреди за тестване на трансформаторни масла - Уреди за тестване на трансформаторни масла

Напълно автоматичен измервателен уред DTL C за измерване фактор на диелектричните загуби

Напълно автоматичен измервателен уред DTL C за измерване фактор на диелектричните загуби 0 Напълно автоматичен измервателен уред DTL C за измерване фактор на диелектричните загуби 0

DTL е първият напълно автоматичен мост за определяне на:

1.      фактор на диелектричните загуби - tgδ

2.      диелектрична константа - εr

3.      специфично съпротивление, - ρ, Ωm

Всички стандартни процеси на изпитване по IEC 247, VDE 0370, BS 148, ASTM 924 и т.н. са стандартно заложени в уреда.

Характеристики на уреда DTL C:

 • автоматично калибриране на празната клетка
 • измерване на специфично съпротивление от 2,5 МΩm до 100 ТΩm, с две полярности на напрежението до 500 V DC
 • измерване на tgδ от 1.10-6 до 4,0
 • измерване на относителна диелектрична проницаемост εr
 • високочестотно индукционно подгряване на клетката, позволяващо повишаване на температурата в целия обем и кратко на време за подгряване
 • лесно обслужване - измерването на фактора на загубите и специфичното съпротивление става по предварително избрания стандарт или по въведени от работещия процедури с индивидуални параметри
 • пряко измерване на температурата чрез вградена в самия измервателен електрод сонда
 • Изпитвателен съд със защитен ринг, три електрода и ринг от кварцово стъкло
 • Изпитвателен съд в съответствие с IEC 60247 фиг. 3
 • Автоматично калибриране на празен изпит. Съд за бърз изпитващ цикъл
 • Възможност за изпразване на изпитвателния съда без демонтиране
 • Напълно автоматичени измервателни цикли за 8 пре-програмируеми стандарта и 10 програмируеми от потребитела стандарта
 • Интерфейс на 13 езика
 • Оценка на резултатите чрез LCD – дисплей, защитена от проникване на течности клавиатура, вграден принтер
 • разширени функции на безопасност

Технически данни на DTL C:

Консумирана мощност

500VA

Dисплей

LCD – цветен дисплей, резолюцоя 320 х240

Избираеми езици

немски, английски, руски, френски, испански, италиански, холандски, португалски, датски, полски, китайски, чешки

Избираеми програми по стандарти

IEC 60247-2004/VDE 0380 Част 2(1983), VDE 0380, VDE 0370 Част 1(1978), VDE 0371 Част 2(1986), VDE 0374, VDE 0375 Част 2(1986), ASTM D 924-03 , ASTM D 1169-02,

BS 148-1972, AS 1767.1-1999, JIS C2101-1999, специфичен за клиента стандарт с избираеми параметри

Специфични програми на клиента

10

Интерфейс

USB 2.0

принтер

матричен, 24-иглен, обикновена хартиена лента с ширина 57 mm

температура на съхранение

-20…55 °С

работна температура

-10…45 °С

Относителна влажност

Не кондензира

размери

545 х 458 х 384 mm ШхВхД (затворен)

545 х 770 х 465 mm ШхВхД (затворен)

тегло

28 kg

Степен на защита

IP 32

 

 

 

 

фактор на диелектричните загуби tgd

обхват  4…1.10-6

резолюция 1х10-6

относителна диелектрична проницаемост er

обхват 1,0…..30,0;

резолюция 1х10-2

измерване на специфично съпротивление

с две полярности Rho+/Rho-

обхват 2,5 МWm … 100 ТΩm

 

резолюция 1х10-2

измерване на температура

oбхват  11…110 °С

резолюция  0.1 °С

Изпитвателен съд в съответствие с IEC 60247 фиг. 3

 

подгряване

индукционно високочестотно; време за загряване на клетката от 25 до 90 °С - максимум 16 min

Обем на пробата

45 ml

диелектрична якост във въздух

2000 Veff

вискозитет на течната проба

максимум 150 mm2/s при 20 °С