Каталог

Търсене

Уреди за тестване на трансформаторни масла - Уреди за тестване на трансформаторни масла

Автоматичен уред тип DTA 100 С за измерване пробивно напрежение на течна изолация

Автоматичен уред тип DTA 100 С за измерване пробивно напрежение на течна изолация 0 Автоматичен уред тип DTA 100 С за измерване пробивно напрежение на течна изолация 0

Уредът DTA 100 С предлага широки възможности, максимална безопасност и висока точност при определяне диелектричната якост на течни изолатори. Уредът е способен да провежда изпитвания по всички известни стандарти като IEC, VDE, ASTM, UTE. Характеристиките на уреда осигуряват индивидуални изпитвателни цикли и висока безопасност на потребителя.

Характеристики на уреда: 

 • напълно автоматичен цикъл на изпитване съгласно избран стандарт (IEC 156/1995-05, UNE 21309.89 и т.н)
 • възможност за свободно въвеждане на допълнителни изпитвателни цикли (до 5 на брой)
 • електромагнитна екранировка – електронните устройства, работещи в непосредствена близост до DTA 100 С, не са подложени на смущения
 • стабилно напрежение на изпитване, независещо от колебанията на мрежовото напрежение
 • напрежения на изпитване от 0 до 100 kV ефективна стойност
 • улеснена работа благодарение на система от менюта
 • възможност за въвеждане на номер на проба и температура
 • бързо регистриране на пробива и прекъсване на тока за време < 10μs, с което се избягва образуване на нишки и овъгляване в минералните масла
 • Определене на пробивно напрежение чрез RBM (автоматично следене на пробивите) технология и нов имервателен принцип директно във високоволтовата част.
 • Авто-тест чрез ВВ напреженов изход
 • Напълно автоматични измервателни цикли от 18 пре-програмируеми изпитв. страндарта и 10 програмируеми от потребителя цикъла
 • Следене температурата на изолационната течност
 • Осветен изпитвателен съд
 • извикване на стойностите за пробивните напрежения при различните проби
 • оценка на резултатите чрез LCD – дисплей, защитена от проникване на течности клавиатура, вграден принтер
 • Прецизна настройка на разстойнието между електродите 
 • възможност за връзка с персонален компютър чрез интерфейс RS 232
 • интерфейс на 13 различни езика
 • изпитвателия съд е с капак против абсорбция на влага по време на изпитването, изготвен съгласно IEC 156/1995-05
 • уред DTA 100 С AD за изпитване при поток

Технически характеристики на DTA 100 С:

Захранване

85...264V (47...63Hz)

Консумирана мощност

до 70 VА

Напрежение на изпитване

0…100 кV eff симетрично

За изолационни течности с tan d стойностти

<4.5 спефично съпротивление, r> 30МΩм

Нарастване на напрежението на изпитване във времето

0,5 kV/s……..10 kV/s

Време за изключване при пробив

< 10 μs

Контрол на напрежението

RBM (real breakdown monitoring)

Следене за действителен пробив

Вградено измерване на температурата на пробата изолационна течност

0…99°С

Резолюция - температура

1°С

Дисплей

LCT с подсвет, матрица 320х240

Точност

0…100 кV; ±1 кV

Разделителна способност

0,1 кV

Избираеми езици

немски, английски, руски, френски, испански, италиански

Изпитване съгласно стандарт

на разположение са 18 стандарта:

ASTM D1816/04 1 mm; ASTM D1816/04 2 mm; ASTMD877/87PA; ASTMD877/87 PB;  BS EN 60156; CEI EN 60156;

CSSR RVHP/85; IEC 156/95; IRAM 2341/72; JIS C2101/78; PN 77/ED4408; SEV EN 60156; UNE 21 309/89;IEC 60156/1995-05;

 NF EN 60156; VDE 0370 Част 5/96; Индивидуални измервания

Допълнителни цикли на изпитване

10 свободно програмируеми цикли

Интерфейс

USB 2.0

Печатащо устройство

матрично, 24-иглен, лента 57mm нормална хартия

Допустим температурен интервал  (околна среда)

при работа: -10….55°С

при съхранение: -20….60°С

Относителна влажност

без кондензиране

Размери ШхВхД

545x 458x380 mm (затворен)

545x 770x 461 mm (отворен)

Тегло

39 kg

Степен на защита

IP 32

Проектирано и изпълнено съгласно следните стандарти

Директива за ниските напрежения 73/23/EWG, EN 61010-1

Директива са Електромагнитна Съвместимост 89/336/EWG с поправка 91/263/ЕWG, 92/31/EWG

VDE 0843 Част 2, IEC 801-2/VDE 0843 Част 4, IEC 801-4, VDE 0875 Част 11, EN 55 011

VDE 0411, Част 1

 

 

Указания за поръчка на DTA 100 С:

Уред DTA 100С за изпитване диелектрична якост

415+036

Изпитвателен съд (клетка):

§       Изпитвателен съд 0,4 L съгласно IEC 156 фиг. I с капак, за изолационни течности

§       Изпитвателен съд 0,4 L съгласно IEC 156 фиг. II с капак, за изолационни течности

§       Изпитвателен съд 0,4 L съгласно ASTM D 877 с капак, за изолационни течности

§       Изпитвателен съд 0,4 L съгласно ASTM D 1816-04 с капак, за изолационни течности

 

по избор

Стандартната доставка включва както следва:

 

Уред DTA 100С за изпитване диелектрична якост

 

Изпитвателен съд – 1 бр

 

магнитна бъркалка

650-129

задвижваща система за магнитната бъркалка

471-842

еталонна пластина (мярка) 2,5 mm

 

мрежов кабел

 

ръководство за обслужване

 

 

 

Опции, обект на допълнителна поръчка:

 

PC интерфейс и софтуер ITS 1.0 и кабел за връзка

 

куфар за транспортиране на DTA

470-640

капак срещу прах

670-026

еталонна пластина 1mm

432-270

еталонна пластина 2mm

430-109

еталонна пластина 2.5 mm

 

еталонна пластина 2.54mm

 

еталонна пластина 4mm

431-298

еталонна пластина 5mm

430-111

Калибратор КА100 със програмно осигуряване, кабел и ръководство

415-564

гаечен ключ за демонтиране на изпитателния съд

650-209

мастилена лента за принтер

 

хартиена ролка за принтер, широка 57 mm, сложена в принтера