Каталог

Търсене

Уреди за тестване на трансформаторни масла - Уреди за тестване на трансформаторни масла

Автоматичен тестер на изолационни масла DPA 75C

Автоматичен тестер на изолационни масла DPA 75C 0 Автоматичен тестер на изолационни масла DPA 75C 0

DPA 75C е модерен, напълно автоматичен уред за изпитване диелектричната якост на изолационни течности. Той комбинира в себе си всички качества, гарантиращи електробезопасност, удобство и леснота на използването.  Изпитването може да бъде провеждано с напрежения до 75 kVeff, което дава възможност да се работи с всички видове трансформаторни и кабелни масла, включително маслата, използвани в силовата комутационна апаратура. Уредът е портативен, с компактна конструкция, ергономичен дизайн и относително малко тегло.

Стандарти
Множество национални и международни стандарти (18 препрограмируеми стандарта и 10 програмируеми от оператора) са програмирани в уреда и могат да бъде извиквани с натискане на бутон. Последователността на изпитване по даден стандарт се изпълнява автоматично. Това означава, че изборът на стойности за параметрите стръмност на нарастване на напрежението, брой на пробивите, времеви интервали за разбъркване на пробата и изчакване, е напълно автоматизиран. Уредът е в състояние да запамети до пет дефинирани от потребителя последователности за изпитания.

Индикация
Всички важни за изпитването данни се извеждат на голям цветен LCD течнокристален дисплей. Програмата по обслужването е организирана на основата на менюта, което улеснява максимално работата с уреда. Благодарение на вграденото в корпуса на уреда печатащо устройство, стават възможни разпечатки на данни и условия на изпитването, като температура на пробата, вид на стандарта и номер на пробата. Резултатите от множество изпитвания могат да бъдат съхранявани и сравнявани помежду им. Ако автоматично изчислената грешка надвиши определена стойност, на екрана се извежда съответно съобщение.

Удобство
DPA 75C  запаметява всички зададени параметри (стандарт, последователност на провеждане на изпитването). След ново включване на уреда тези параметри автоматично се извикват от паметта.

Притежава вграден USB - интерфейс за връзка  и обмен на данни с компютър.

Изпитвателен съд
Изпитвателният съд е конструиран съгласно международните стандарти. Конструкцията му позволява лесно почистване. Благодарение на хоризонталното разположение на електродите се избягват завихряния и коронен разряд поради наличието на електрично поле в течната проба. Съгласно изискванията на повечето международни стандарти, към съда е предвиден специален капак. Съдът е снабден с нониус за лесна настройка на междуелектродното разстояние и звукова сигнализация при допиране на електродите (сигнализация при нулева междина). Налична е програма за почистване на електродите с електрически пробиви.

Безопасност
При проектирането на уреда са взети всички мерки за ликвидирането на каквато и да било опасност за обслужващия персонал, дори при грешни манипулации по време на измерванията. При отворен капак на уреда високото напрежение е изключено чрез двойна блокировка (механичен контакт).Чрез периодично провежданото от уреда самотестване се постига максимална степен на безопасност. Заложеното автоматично следене на пробивите (RBM) позволява лесно и безопасно класифициране на маслените проби, както и наблюдение на нарастване на напрежението. Изискваната от стандартите възможност за зрителен контрол на електродите и пробивите е налице, благодарение на предвидените за целта “прозорци” към изпитвателния съд.

Автономно захранване
Уредът притежава и вграден акумулатор, работата може да бъде провеждана в отсъствие на мрежово захранване за време от 8 часа. За заряда на акумулатора може да се съди по извеждания на течнокристалния екран брой на реализуемите изпитвания с уреда.

Характеристики
-многократни изпитвания за диелектрична якост на проби от силициеви масла, благодарение на краткото време на пробив (<10 μs) и токоограничението.
-вграден сензор за измерване на температурата на изолационната течност
-интегриран принтер с хартиена ролка за  разпечатване на изпитвателни данни
- защитен превключвател на предпазния капакзащитен превключвател на предпазния капак

Технически данни на DPA 75C:

Захранване

85V…264 V АС (47 Hz …. 63 Hz)

Консумирана мощност

max 60 VА

Вградена акумулаторна батерия

2 х 6V / 6,5 Ah – около 8 часа самостоятелно захранване при работа

Напрежение на изпитване

0…75 кV (ефективна стойност) симетрично

За изолационни течности със стойности на tg d

< 4,5 или специфично съпротивление
r > 30 МWm

Скорост на нарастване на напрежението

0,5 ....10 кV/s

Време за изключване

<10 μs 

Контрол на напрежението Автоматично следене на пробивите (RBM)

Автоматично регистрира действителните пробиви

Следене температурата във вътрешния обем на пробата

0…99 °С

Разделителна способност при измерване на температурата

1 °С

Екран

осветяем, течнокристална матрица -

LCD цветен дисплей (320х 240 точки)

Точност

Индикация за напрежението на изпитване

цифрова индикация

 

0…75 кV ±1 кV

Разделителна способност

0,1 кV

Текст в менютата

немски, английски, френски, испански, италиански,португалски, датски, полски, руски, китайски, чешки

Избираеми програми съгласно стандартите:

ASTM D 1816- 04 1 mm; ASTM D 1816-04 2 mm;

ASTM D 877/87 PA, ASTM D 877/87 PB,

BS EN 60156, CEI EN 60156; CSSR RVHP / 85;

IEC 60156/ 1995-05, IRAM 2341/72;

JIS C2101/78; PN 77 / E-04408;

PA SEV EN 60156, UNE EN 60156;

NF EN 60156;SABS EN 60156; VDE 0370 p.5/96;

AS1767.2.1, специфичен за потребителя

Въведими от работещия програмни последователности за изпитване, специфични за неговите нужди

10 отделни програми

Интерфейс

USB 2.0

Печатащо устройство

Матрично, 24-иглено, обикновена хартия с ширина 57 mm

Електроди и изпитвателен съд

по IEC 156 (415-566)

Работна температура

-10…+55 °С

Температура на съхранение

-20…+60 °С

Относителна влажност

Не кондензира

Размери   Ш х В х Д

476х 372 х 340 mm (затворен)

476х 635 х 420 mm (отворен )

Тегло без опции

29 kg

Степен на защита

IP 32

Конструиран и произведен съгласно следните стандарти

IEC 61010-1, EN 61010-1, VDE 0411 Част 1

 

Указания за поръчка на DPA 75 C:

Доставката на уреда включва:

Изпитвателен съд (по избор):

            Изпитвателен съд 0,4 L съгласно IEC 60 156 fig. I с капак

            Изпитвателен съд 0,4 L съгласно IEC 60 156 fig. II с капак

            Изпитвателен съд 0,4 L съгласно ASTM D 877 с капак

          Изпитвателен съд 0,4 L съгласно ASTM D 1816-04 с капак

Интегриран принтер

Акумулаторна батерия

Мрежов кабел

Мярка

Магнитна бъркалка за маслото

Повдигач за магнитната бъркалка

Ремък за носене, настройваем на дължина

Ръководство за обслужване на български език

Опции, предмет на допълнителна заявка:

PC интерфейс и софтуеър „BAUR oil testing software ITS 1.0” и включен кабел

Здрава защитна плътно затворена чанта (възможност за работа на уреда в чантата)

Мярка 1/2/2.5/2.54/4/5 mm – по избор

Гаечен ключ за демонтиране на изпитвателния ключ

Допълнителени изпитвателени съдове – по избор