Каталог

Търсене

Прибори за анализ на качеството на енергията - Портативни анализатори на качеството на енергията

Продукти в тази категория: 5
СнимкаИме на продукта
Многофункционален анализатор MAVOWATT 4
Информация за продукта

Многофункционален анализатор MAVOWATT 4

Многофункционален уред MAVOWATT 4 измерва мощност, ток, напрежение, фактор на мощността, последователност на фазите със стрелкова индикация.

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 270
Информация за продукта

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 270

Трифазният анализатор на енергия и смущения в мрежата MAVOWATT 270 отговаря както на съответните норми за измерване на качеството на мрежата EN 50160, EN 61000-4-7, EN 61000 -4-15, така и на ЕN 61000-4-30, в които са дефинирани измервателните методи за качеството на напрежение.

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 20
Информация за продукта

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 20

Трифазния мрежов анализатор има възможност за енергиен анализ, както и изчислява разходите за консумираната енергия, включително и CO2 емисии. Хармониците и RMS падове на напрежението могат също да бъдат отчитани и записани с цел оценка качеството на захранващото напрежение. При измерване на DC входа е възможно да се определи ефективността на фотоволтаичните инвертори. Канал D е като диференциален вход за измерване на напрежение между нулевия проводник и защитното земяване. Отчитане и запис на консумираната енергията от мрежата, както и на енергия произведена от алтернативни източници за енергия.

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240
Информация за продукта

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 240

MAVOWATT 230/240 - Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата PowerVisa

Трифазният анализатор на енергия и смущения в мрежата MAVOWATT 230/240 отговаря както на съответните норми за измерване на качеството на мрежата EN 50160, EN 61000-4-7, EN 61000 -4-15, така и на ЕN 61000-4-30, в които са дефинирани измервателните методи за качеството на напрежение.

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 230
Информация за продукта

Анализатор на качеството на електроенергията MAVOWATT 230

MAVOWATT 230/240 - Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата PowerVisa

Трифазният анализатор на енергия и смущения в мрежата MAVOWATT 230/240 отговаря както на съответните норми за измерване на качеството на мрежата EN 50160, EN 61000-4-7, EN 61000 -4-15, така и на ЕN 61000-4-30, в които са дефинирани измервателните методи за качеството на напрежение.