Каталог

Търсене

Прибори за измерване на съпротивление - Прибори за измерване параметрите на електроизолации

Продукти в тази категория: 9
СнимкаИме на продукта
METRISO Prime 10 за измерване на изолационно съпротивление
Информация за продукта

METRISO Prime 10 за измерване на изолационно съпротивление

METRISO PRIME 10 - Инструмент за измерване на изолационно съпротивление, ниско съпротивление и напрежение до 40 TOhm с 10 kV тестово напрежение, с висока точност

Аналогов уред METRISO PRO за измерване на изолационно съпротивление
Информация за продукта

Аналогов уред METRISO PRO за измерване на изолационно съпротивление

METRISO PRO - Аналогов тест инструмент за изолация, ниско съпротивление и измерване на напрежението, в съответствие със следните стандарти:
- DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 1000 (Швейцария)
- както и на всички наредби специфични за другите страни
- Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2
- Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4
- Изпитване на напрежение и измерване до 1000 V
- Аналогов дисплей на измерените стойности и граничните стойности

Специализиран уред METRISO XTRA за измерване на изолационно съпротивление, с памет
Информация за продукта

Специализиран уред METRISO XTRA за измерване на изолационно съпротивление, с памет

METRISO XTRA - уред за изпитване за изолация, ниско съпротивление и измерване на напрежение, с памет, в съответствие със следните стандарти:
- DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 1000 (Швейцария)
- както и на всички наредби специфични за другите страни
- Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2
- Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4
- Изпитване на напрежението и измерване до 1000 V

Специализиран уред METRISO INTRO за измерване на изолационно съпротивление
Информация за продукта

Специализиран уред METRISO INTRO за измерване на изолационно съпротивление

METRISO INTRO - Изпитателен инструмент, Premium клас за изолация, ниско съпротивление и измерване на напрежение, в съответствие със следните стандарти:
- DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 1000 (Швейцария)
- както и на всички наредби специфични за другите страни
- Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2
- Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4
- Измерване на изолационното съпротивление при устройства и оборудване без напрежение, до 1000 V
- Обхват на измерване на изолацията 10 kOhm ... 10 GOhm
- Обхват на измерване на нискo съпротивление 0,01 ... 10 Ohm с обръщане на автоматичната полярност

Специализиран уред METRISO TECH за измерване на изолационно съпротивление
Информация за продукта

Специализиран уред METRISO TECH за измерване на изолационно съпротивление

METRISO TECH - уред за изпитване на изолация и измерване на съпротивлението, позволяващи бързо и ефективно тестсване, в съответствие със следните стандарти:

- DKD - DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 3755 (Швейцария)

- както и на всички наредби специфични за другите страни

Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2

Обхват на измерване на изолацията 100 - 200 GOhm

Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4

Обхват на измерване на нискoо съпротивление 0,01 - 10 Ohm

Специализиран уред METRISO Base за измерване на изолационно съпротивление
Информация за продукта

Специализиран уред METRISO Base за измерване на изолационно съпротивление

Уред за изпитване на изолация и измерване на съпротивлението, позволяващи бързо и ефективно тестване, в съответствие със следните стандарти:

- DKD - DIN VDE 0100 / ÖVE-EN 1 (Австрия) / SEV 3755 (Швейцария)

- както и на всички наредби, специфични за другите страни

Измерване на изолацията в съответствие с EN 61557-2 / VDE 0413 част 2

Обхват на измерване на изолацията 100 - 200 GOhm

Измерване на ниско съпротивление в съответствие с EN 61557-4 / VDE 0413 част 4

Обхват на измерване на нискoо съпротивление 0,01 - 10 Ohm.

METRISO Prime +  за измерване на изолационно съпротивление и степен/индекс на поляризация (PI)
Информация за продукта

METRISO Prime + за измерване на изолационно съпротивление и степен/индекс на поляризация (PI)

Специализиран цифров уред METRISO Prime + за измерване на изолационно съпротивление и степен/индекс на поляризация (PI) съгласно EN 61557-1,2

- клас на точност – 1,5;
- широк измервателен обхват до 1 TΩ;
- регулируемо напрежение на изпитване до 5 kV или на следните стъпки: 100, 250, 500, 1000, 2500 и 5000 V;
- светещ графичен LCD-екран 128х64 точки;
- автоматично разреждане на капацитивни обекти преди измерване на изолационно съпротивление;
- волтметър до 1000 V AC/DC;
- изпитване на елементи, ограничаващи напрежението;
- изпитване за разряд на диелектрик (DD);
- измерване на степен/индекс на поляризация (PI) и степен на абсорбция;
- честотомер в обхвата 15 Hz … 400 Hz;
- измерване на капацитет от 0,01 … 10 μF;

METRISO Prime за измерване на изолационно съпротивление
Информация за продукта

METRISO Prime за измерване на изолационно съпротивление

Специализиран уред METRISO Prime за измерване на изолационно съпротивление.

- Волтметър с обхват до 2500V постоянно и променливо напрежение (необходимо условие за измерване и автоматично разреждане на капацитивни обекти преди измерване на изолационно съпротивление)
- Омметър до 1 Т* с лупа до 100М*
- Изпитвателно напрежение:100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 5000V DCF
- Защитен проводник (опция) за елиминиране на повърхностните токове
- Защита на корпуса IP52
- Захранване: 6 бр. батерии 1,5 V IEC L20 или ръчен генератор
- Експлоатационен ресурс на батериите: прибл. 7500 измервания с 1000 V; 15000 измервания с 500 V
Доставя се в комплект с 6 бр. батерии R20 и ръководство за работа на български език.
Забележка: когато клиентът закупи отделно уреда Metriso 5000A и Generator 5000A има възможност при нужда да заменя батерийната касета с индукторния модул, както е показано в каталога.

Уред за измерване на изолационно съпротивление тип METRISO 1000А
Информация за продукта

Уред за измерване на изолационно съпротивление тип METRISO 1000А

Специализиран уред със стрелкова индикация за измерване на изолационно съпротивление тип METRISO 1000А

- волтметър с обхват до 1000V АС/DC (необходимо условие за измерване и автоматично разреждане на капацитивни обекти преди мерене на изолационно съпротивление)
- мегаомметър до 400М* с ръчен избор на обхват, със следните изпитвателни напрежения: 50, 100, 250, 500 и 1000V DC
- омметър за измерване на малки съпротивления 0…4Ω
- клас на точност за измерване съпротивление на изолация - 1,5
Уредът се доставя в комплект с 6 бр. батерии R20 и ръководство за работа.