Търсене

Оборудвани коли - Оборудвани коли

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S  0 Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S  0 Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S  1

Кратко описание:

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S представлява 32 kV система за откриване на кабелни повреди с 3-фазен дизайн.ето се извършва чрез полуавтоматичен MGS блок за управление. Високоволтовият превключвател не се нуждае от поддръжка и изработен изцяло съгласно стандартите за електрическа безопасност.

Оборудването на системата включва:

1. Ергономична пулт-система EURODESK
2. Високоволтов ударен генератор SSG 1100 ("щоц генератор")
3. IRG 3000 ехомер, управляван чрез компютър
4. SIM-MIM-интерфейс SA 32
5. Интерфейс за ударен ток SK 1D
6. Полуавтоматично управление с 32 kV превключвател за избор на фаза и оборудване
7. Приемник за акустично (звуково) позициониране UL със земен микрофон BM
8. 3-фазен 32kV високоволтов изход под форма на коаксиални високоволтови букси, контролирани от защитни прекъсвачи
9. Напълно капсулирано и следователно защитен високоволтов превключвател
10. Стойка за кабелни барабани, 3-фазен KTG M6