Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на трансформатори

Продукти в тази категория: 6
СнимкаИме на продукта
T-Rex/T-Rex R - Напълно автоматизиран трифазен уред за измерване на векторно напрежение (към TR-Spy Mark II)
Информация за продукта

T-Rex/T-Rex R - Напълно автоматизиран трифазен уред за измерване на векторно напрежение (към TR-Spy Mark II)

T-Rex позволява на потребителя да тества фазовите отношения на трансформаторните намотки, докато се прилага трифазно напрежение. По този начин системата е в състояние да измери прецизно ъгловите отношения (\"angular relationships\") на трифазни трансформатори. Тази опция е специално предназначена за трансформатори с фазови отношения, различни от 30 градуси и Zig-Zag-тип.

TR-1/TR-1P - Мобилен автоматизиран монофазен измервателен уред на коефициента на трансформация
Информация за продукта

TR-1/TR-1P - Мобилен автоматизиран монофазен измервателен уред на коефициента на трансформация

TR-1 е напълно автоматизиран, монофазен измервателен уред на коефициента на трансформация, пригоден както за прецизни лабораторни приложения, така и за полеви измервания. Солиден, но в същото време лек и удобен инструмент, който автоматично изчислява коефициента на трансформация, възбуждащ ток и фазово изместване. В добавка TR-1 измерва и най-високите коефициенти с най-голяма точност в своя клас в режим CT дори до много ниски мощности. Лесен за употреба и може да бъде използван при всички моно- и многофазни трансформатори.

WR50 - 50 амперов измервателен уред съпротивлението на намотки
Информация за продукта

WR50 - 50 амперов измервателен уред съпротивлението на намотки

50 амперов измервателен уред на съпротивление на намотките
2-канален (WR50-12) или 3-канален (WR50-13)

Spy Mark II - Напълно автоматизиран трифазен измервателен уред на коефициента на трансформация
Информация за продукта

Spy Mark II - Напълно автоматизиран трифазен измервателен уред на коефициента на трансформация

Spy Mark II е здрав и лек уред, който автоматично измерва коефициента на трансформация, волтажния коефициент, текущо потребление и фазово изместване. Благодарение на вградената адаптация към всички възможни трифазни конфигурации, уредът трябва да се включи само веднъж към трансформатора. Характеристиките на коефициента на трансформация могат да бъдат разгледани като графична репрезентация.

Micro Centurion II
Информация за продукта

Micro Centurion II

200–амперов Микроомметър: напълно автоматичен и прецизен микроомметър за измерване на съпротивление и нискоомно съпротивление (измерване и записване на контактни съпротивления,съпротивления на намотки, прекъсвачи и т.н.)

Micro Junior 2 Уред за измерване съпротивлението на намотки
Информация за продукта

Micro Junior 2 Уред за измерване съпротивлението на намотки

Уред за измерване съпротивлението на намотки, 50 ампера, 2-канален (WR50-12), 3-канален (WR50-13)
Революционният метод на превключването за зареждане и разреждане позволява измерване на съпротивление на намотки с голяма индуктивност за по-кратко време и при това при максимална сигурност.