Каталог

Търсене

Токоизмервателни клещи

Продукти в тази категория: 11
СнимкаИме на продукта
Tокови клещи Metraclip 88
Информация за продукта

Tокови клещи Metraclip 88

Токови клещи Metraclip 88, които благодарение на големия си клещов отвор от Φ60 mm са подходящи за ниско напрежение с високи стойности на мощността, напр. в химическата и нефтохимическата промишленост, както и за смесени AC + DC измервания в разпределителните и преносни мрежи.

Tокови клещи Metraclip 87
Информация за продукта

Tокови клещи Metraclip 87

Токови клещи Metraclip 87 подходящи за измерване на средни стойности на мощността в ниско напрежение, като по този начин предлагат оптимална безопасност за всички видове системи и при всякакви условия на измерване.

AC-DC Токови клещи Metraclip 410 (за ток до 400А)
Информация за продукта

AC-DC Токови клещи Metraclip 410 (за ток до 400А)

Токовите клещи Metraclip 410 се използват за прецизно безконтактно измерване на променлив и постоянен ток, както и за комплексни криви на тока. Идеални за електротехници, защото могат да измерват постоянен и променлив ток - включително ток до 300A, съгласно изискванията на \"Насоки за нужното оборудване при операции върху електрическа инсталация\".

AC-DC Токови клещи Metraclip 41 (за ток до 40А)
Информация за продукта

AC-DC Токови клещи Metraclip 41 (за ток до 40А)

Токовите клещи Metraclip 41 се използват за прецизно безконтактно измерване на променлив и постоянен ток, както и за комплексни криви на тока. Идеални за електротехници, защото могат да измерват постоянен и променлив ток, но също така и много малки стойности на тока - с приложение в автомобилостроенето, производството, услугите, но и в индустрията, когато са нужни данни в обхвата 4...20mA.

Комбинирани токови клещи Metraclip 63/64
Информация за продукта

Комбинирани токови клещи Metraclip 63/64

1. Обхват на измерване на ток – AC 100mA/1000mA/10A; DC 100mA/1000mA
2. Превключване назад и напред между измерванията на прав и променлив ток.
3. Съхранение на измерените данни (DATA HOLD)
4. Верига за включване опцията на пестене на мощност
5. Свързващи контакти за уредите за автоматично регистриране на параметри
6. Коефициент на амплитудата на променливотоковата величина: 1,414 ± 0,5% (синусоида)

Приложение:
1. Акуратно директно измерване в моментни светлинен диапазон
2. Вариращо моментно измерване
3. Моментно измерване на пропускането със заземени проводници
4. Моментно измерване на пропускането в единична и трифазна система

Клещи за измерване на постоянен и променлив ток CP 1100
Информация за продукта

Клещи за измерване на постоянен и променлив ток CP 1100

CP 1100 са създадени за сигурни и точни, безконтактни измервания на AC, DC и сложни вълнообразни токове. Техните специални характеристики ги правят високопроизводителни уреди за измерване на инвертори, захранващи блокове с включен режим, индустриални контролни системи и други приложения, които изискват контрол на тока или вълнообразен анализ.

Клещи за измерване на постоянен и променлив ток CP 330
Информация за продукта

Клещи за измерване на постоянен и променлив ток CP 330

CP 330 са създадени за сигурни и точни, безконтактни измервания на AC, DC и сложни вълнообразни токове.
Техните специални характеристики ги правят високопроизводителни уреди за измерване на инвертори, захранващи блокове с включен режим, индустриални контролни системи и други приложения, които изискват контрол на тока или вълнообразен анализ.

Клещи за измерване на постоянен и променлив ток CP 30
Информация за продукта

Клещи за измерване на постоянен и променлив ток CP 30

CP 30 са създадени за сигурни и точни, безконтактни измервания на AC, DC и сложни вълнообразни токове.
Техните специални характеристики ги правят високопроизводителни уреди за измерване на инвертори, захранващи блокове с включен режим, индустриални контролни системи и други приложения, които изискват контрол на тока или вълнообразен анализ.

Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота
Информация за продукта

Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота

Комбинирани токови клещи Metraclip 85/86 за измерване на ток, напрежение, съпротивление, честота, с течнокристален екран 4½ разряда.

1. Kлещов отвор, позволяващ обхващането на проводник с кръгло сечение Φ42 mm или правоъгълна шина с размери 25х25mm и 50х5mm
2. Измерване на ток – 0,2…400…1000A AC TRMS и 0,2…400…1400А DC
- 0…400 А – чувствителност (разд. способност) 0,1 А
- 0…1000(1400) А – чувствителност (разд. способност) 1А
3. Измерване на напрежение – 0,4…600 V AC/DC TRMS
4. Измерване на честота: три обхвата 100 Hz…4 kHz
5. Проверка за непрекъснатост на верига (акустична)
6. Измерване на съпротивление в 5 обхвата, автоматични: 0,5Ω…4MΩ
7. Измерване на полупроводникови елементи
8. Задържане на текущ, максимален или минимален отчет на екрана
9. Точност 1% (типична)
10. Захранване: батерия 9V IEC LR61

Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане
Информация за продукта

Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане

Tокови клещи Metraclip 62 за измерване на ток на утечка и ток на зареждане, цифрова индикация.

1. Измерване на ток на утечка с измервателни обхвати 200мА, 2000мА, 10А TRMS, съответно за AC и DC със сензор на Хол.
2. 3 ½ LCD дисплей
3. Функция DATA Hold и Min-Max стойности, автоматично изключване
4. Превключване между AC и DC
5. Точност: ±1% + 5 ед.(50/60 Hz)
6. Синтетина калъфка включена в комплекта

Tокови клещи Metraclip 61
Информация за продукта

Tокови клещи Metraclip 61

Tокови клещи Metraclip 61 за измерване на ток, цифрова индикация.

1. Измерване на променлив ток – 0…300А/AC (в четири обхвата)
2. Отвор на магнитопровода: максимум 40mm
3. Функция DATA Hold
4. Захранване: 2 батерии LR44/SR44
5. Точност: 30/300mA ±(2% + 5 ed.); 30/300A (–3/-5 + 5 ед.)
6. Тегло: 600гр. 64х176х23