Каталог

Търсене

Уреди за тестване на трансформаторни масла

Продукти в тази категория: 5
СнимкаИме на продукта
Тестер TE C за уреди BAUR DTL C и DTL 2 A
Информация за продукта

Тестер TE C за уреди BAUR DTL C и DTL 2 A

Тестерът TE C служи за проверка („checking”) на системите за измерване фактор на диелектричните загуби BAUR DTL C и DTL 2 A.
1. Бързо, лесно и надеждно тестване на системите за измерване фактор на диелектричните загуби BAUR DTL C и DTL 2 A.
2. Точност на измерването: 3%
3. Стабилни, повтаряеми резултати при измерването на стойностите на фактор на загубите.
4. Тестерите са налични в три различни измервателни обхвата.
5. Функционален дизайн за максимална ефективност, лесна употреба и сигурност

KFM 3000 – Кулонометричен титратор (акваметър)
Информация за продукта

KFM 3000 – Кулонометричен титратор (акваметър)

Акваметър KFM 3000 е предназначен за определяне на водно съдържание в изолационни течности, като трансформаторни масла и газообразни изолатори. Уредът представлява кулонометричен титратор, работещ по метода на Карл Фишер (абсолютен метод), позволяващ определяне на влагосъдържание в областта на микрограмите. Въпреки своята компактната конструкция, уредът отговаря напълно на очакванията. Управлението на процеса на титруване е микропроцесорно, което максимално улеснява работата с уреда.

Характеристики на уреда:
* Вграден термичен принтер.
* Двата интерфейса RS 232 позволяват предаване на данни към везна, външен принтер и/или PC.
* Новият алгоритъм за автоматично управление гарантира прецизност и точност дори и при определяне на водосъдържание в ниския микрограмен обхват.
* Стандартни езици за уреда са немски, английски, френски, испански, португалски, шведски и италиански.
* Осветен графичен течнокристален екран.
* Графично представяне на измервателния процес (водосъдържанието във функция от времето).
* Компютърна клавиатура и четец на баркодове могат да се свържат.
* KFM 3000 е наличен и с генерираща диафрагмена клетка.
* Вградената памет за измерванията осигурява място за прибл. 100 метода. Други методи могат да се прехвърлят посредством RS 232 интерфейс към РС и да бъдат заредени по-късно повторно.

Автоматичен тестер на изолационни масла DPA 75C
Информация за продукта

Автоматичен тестер на изолационни масла DPA 75C

DPA 75C е модерен, напълно автоматичен уред за изпитване диелектричната якост на изолационни течности. Той комбинира в себе си всички качества, гарантиращи електробезопасност, удобство и леснота на използването. Изпитването може да бъде провеждано с напрежения до 75 kVeff, което дава възможност да се работи с всички видове трансформаторни и кабелни масла, включително маслата, използвани в силовата комутационна апаратура. Уредът е портативен, с компактна конструкция, ергономичен дизайн и относително малко тегло.

Автоматичен уред тип DTA 100 С за измерване пробивно напрежение на течна изолация
Информация за продукта

Автоматичен уред тип DTA 100 С за измерване пробивно напрежение на течна изолация

Уредът DTA 100 С предлага широки възможности, максимална безопасност и висока точност при определяне диелектричната якост на течни изолатори. Уредът е способен да провежда изпитвания по всички известни стандарти като IEC, VDE, ASTM, UTE. Характеристиките на уреда осигуряват индивидуални изпитвателни цикли и висока безопасност на потребителя.

Характеристики на уреда:

* напълно автоматичен цикъл на изпитване съгласно избран стандарт (IEC 156/1995-05, UNE 21309.89 и т.н)
* възможност за свободно въвеждане на допълнителни изпитвателни цикли (до 5 на брой)
* електромагнитна екранировка – електронните устройства, работещи в непосредствена близост до DTA 100 С, не са подложени на смущения
* стабилно напрежение на изпитване, независещо от колебанията на мрежовото напрежение
* напрежения на изпитване от 0 до 100 kV ефективна стойност
* улеснена работа благодарение на система от менюта
* възможност за въвеждане на номер на проба и температура
* бързо регистриране на пробива и прекъсване на тока за време < 10μs, с което се избягва образуване на нишки и овъгляване в минералните масла
* Определене на пробивно напрежение чрез RBM (автоматично следене на пробивите) технология и нов имервателен принцип директно във високоволтовата част.
* Авто-тест чрез ВВ напреженов изход
* Напълно автоматични измервателни цикли от 18 пре-програмируеми изпитв. страндарта и 10 програмируеми от потребителя цикъла
* Следене температурата на изолационната течност
* Осветен изпитвателен съд
* извикване на стойностите за пробивните напрежения при различните проби
* оценка на резултатите чрез LCD – дисплей, защитена от проникване на течности клавиатура, вграден принтер
* Прецизна настройка на разстойнието между електродите
* възможност за връзка с персонален компютър чрез интерфейс RS 232
* интерфейс на 13 различни езика
* изпитвателия съд е с капак против абсорбция на влага по време на изпитването, изготвен съгласно IEC 156/1995-05
* уред DTA 100 С AD за изпитване при поток

Напълно автоматичен измервателен уред DTL C за измерване фактор на диелектричните загуби
Информация за продукта

Напълно автоматичен измервателен уред DTL C за измерване фактор на диелектричните загуби

DTL е първият напълно автоматичен мост за определяне на:

1. фактор на диелектричните загуби - tgδ
2. диелектрична константа - εr
3. специфично съпротивление, - ρ, Ωm

Всички стандартни процеси на изпитване по IEC 247, VDE 0370, BS 148, ASTM 924 и т.н. са стандартно заложени в уреда.

Характеристики на уреда DTL C:
* автоматично калибриране на празната клетка
* измерване на специфично съпротивление от 2,5 МΩm до 100 ТΩm, с две полярности на напрежението до 500 V DC
* измерване на tgδ от 1.10-6 до 4,0
* измерване на относителна диелектрична проницаемост εr
* високочестотно индукционно подгряване на клетката, позволяващо повишаване на температурата в целия обем и кратко на време за подгряване
* лесно обслужване - измерването на фактора на загубите и специфичното съпротивление става по предварително избрания стандарт или по въведени от работещия процедури с индивидуални параметри
* пряко измерване на температурата чрез вградена в самия измервателен електрод сонда
* Изпитвателен съд със защитен ринг, три електрода и ринг от кварцово стъкло
* Изпитвателен съд в съответствие с IEC 60247 фиг. 3
* Автоматично калибриране на празен изпит. Съд за бърз изпитващ цикъл
* Възможност за изпразване на изпитвателния съда без демонтиране
* Напълно автоматичени измервателни цикли за 8 пре-програмируеми стандарта и 10 програмируеми от потребитела стандарта
* Интерфейс на 13 езика
* Оценка на резултатите чрез LCD – дисплей, защитена от проникване на течности клавиатура, вграден принтер
* разширени функции на безопасност