Търсене

Оборудвани коли

Продукти в тази категория: 4
СнимкаИме на продукта
Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S
Информация за продукта

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 110 kV – 1/S представлява 110 kV система за откриване на кабелни повреди с 1-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез полуавтоматичен MGS блок за управление. Високоволтовият превключвател е 1-фазен, до 32 kV. Нивото 110 kV е проектирано като прекъсвач, изолиран въздушно с \\\\\\\"горен\\\\\\\" монтаж (на тавана на купето).

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A
Информация за продукта

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 80 kV – 3/A представлява 80 kV система за откриване на кабелни повреди с 3-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез напълно автоматичен KE 3 блок за управление. Високоволтовият превключвател е 3-фазен, херметизиран и електронно управляем посредством напълно автоматичната упрвляваща система KE 3.

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 70 kV – 3/S
Информация за продукта

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 70 kV – 3/S

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S представлява 70 kV система за откриване на кабелни повреди с 3-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез полуавтоматичен MGS блок за управление. Високоволтовият превключвател е 3-фазен, херметизиран срещу проникване на твърди частици (прах) и въздух, както и напълно защитено от допир съгласно стандартите за електрическа безопасност.

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S
Информация за продукта

Оборудвана кола за кабелни повреди със система TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S

Моделът оборудвана кола TRANSCABLE 3000 32 kV - 3/S представлява 32 kV система за откриване на кабелни повреди с 3-фазен дизайн. Управлението се извършва чрез полуавтоматичен MGS блок за управление. Високоволтовият превключвател не се нуждае от поддръжка и изработен изцяло съгласно стандартите за електрическа безопасност.