Каталог

Търсене

Прибори за изпитване на кабели и диагностика с високо напрежение

Продукти в тази категория: 10
СнимкаИме на продукта
Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 260 HB
Информация за продукта

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 260 HB

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 260 HB за генериране на изпитвателни напрежения с мрежова честота или постоянни напрежения с положителна или отрицателна полярност.

Обслужващата част (19”) притежава дисплей за напрежението и тока, елементи за управление на безопасността съгласно VDE 0104 и променлив трансформатор за настройка на напрежението.

Високоволтовата част съдържа високоволтов трансформатор с маслена изолация, и в зависимост от желания работен режим, изправител или съпротивителна колона. Полярността на постояннотоковото изпитвателно напрежение може да се променя чрез обръщане на изправителя във високоволтовата част.

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB
Информация за продукта

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150/5 HB за генериране на изпитвателни напрежения с мрежова честота или DC напрежения с положителна или отрицателна полярност.

Обслужващата част (19”) притежава дисплей за напрежението и тока, елементи за управление на безопасността съгласно VDE 0104 и променлив трансформатор за настройка на напрежението.

Високоволтовата част съдържа високоволтов трансформатор с маслена изолация, и в зависимост от желания работен режим, изправител или съпротивителна колона. Полярността на постояннотоковото изпитвателно напрежение може да се променя чрез обръщане на изправителя във високоволтовата част.

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150 HB
Информация за продукта

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150 HB

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 150 HB за генериране на изпитвателни напрежения с мрежова честота или DC напрежения с положителна или отрицателна полярност.

Обслужващата част (19”) притежава дисплей за напрежението и тока, елементи за управление на безопасността съгласно VDE 0104 и променлив трансформатор за настройка на напрежението.

Високоволтовата част съдържа високоволтов трансформатор с маслена изолация, и в зависимост от желания работен режим, изправител или съпротивителна колона. Полярността на постояннотоковото изпитвателно напрежение може да се променя чрез обръщане на изправителя във високоволтовата част.

Уред за изпитване на изолация с високо напрежение PGK 110/5 HB
Информация за продукта

Уред за изпитване на изолация с високо напрежение PGK 110/5 HB

Уредът PGK 110/5 НВ се състои от управляващ модул “В” и модул за високо напрежение “Н”. Той изработва плавно регулируемо изпитващо напрежение с мрежова честота или постоянно изпитващо напрежение с положителна или отрицателна полярност. Управляващият модул е в 19-инчово изпълнение и е снабден с индикация за ток и напрежение, електробезопасно управление съгласно DIN VDE 0104 и трансформатор за избор на напрежение. Модулът за високо напрежение съдържа трансформатор с течна изолация и според вида на напрежението – изправител или съпротивителна колона. Чрез изправителя става възможна промяната на полярността на изпитващото напрежение.

Характеристики на уреда:

* неизискващо поддръжка изпълнение
* плавно регулируемо напрежение на изхода
* електробезопасно управление по DIN VDE 0104
* ограничение тока на късо съединение при късо съединение на изхода
* аналогова измервателна скала за напрежение с два обхвата
* аналогова измервателна скала за ток с 3 обхвата
* топлинна защита срещу претоварване по ток

Уред за изпитване на изолация с високо напрежение PGK 110 HB
Информация за продукта

Уред за изпитване на изолация с високо напрежение PGK 110 HB

Уредът PGK 110 НВ се състои от управляващ модул “В” и модул за високо напрежение “Н”. Той изработва плавно регулируемо изпитващо напрежение с мрежова честота или постоянно изпитващо напрежение с положителна или отрицателна полярност. Управляващият модул е в 19-инчово изпълнение и е снабден с индикация за ток и напрежение, електробезопасно управление съгласно DIN VDE 0104 / EN 50191 и трансформатор за избор на напрежение. Модулът за високо напрежение съдържа трансформатор с течна изолация и според вида на напрежението – изправител или съпротивителна колона. Чрез изправителя става възможна промяната на полярността на изпитващото напрежение.

Характеристики на уреда:

* неизискващо особена поддръжка изпълнение
* плавно регулируемо напрежение на изхода
* електробезопасно управление по DIN VDE 0104 / EN 50191
* ограничение тока на късо съединение
* аналогова измервателна скала за напрежение с два обхвата
* аналогова измервателна скала за ток с 3 обхвата
* топлинна защита срещу претоварване по ток

PGK 80 – Уред за изпитване на изолация с високо напрежение
Информация за продукта

PGK 80 – Уред за изпитване на изолация с високо напрежение

PGK 80 – Уред за изпитване на изолация с високо напрежение. Уредът PGK 80 е компактен уред за изпитване на изолация, като високото напрежение се генерира посредством повишаващ трансформатор и допълнително, последователно свързано съпротивление. Благодарение на собствената работна честота 20 kHz са възможни малките размери на уреда. Уредът е поместен в преносим куфар с дръжка и ремък за носене през рамо. Това прави уредът лесно преносим и добре окомплектован за провеждане на измервания на открито и закрито.

Максимално изпитвателно напрежение: 80 kV DC / изходящ ток: 0,8 mA.

Характеристики на уреда:
* плавно регулируемо напрежение на изхода
* измерването на напрежение се извършва директно на изхода за високо напрежение
* таймер с работен интервал 1...30 min
* терминал за измерване на малки токове на изолацията
* ограничаване тока на късо съединение
* блокировка за включване на високото напрежение
* защита от преходни процеси
* безопасна работа според VDE 0104
* гнездо за предпазни контакти, ключ за изключване при опасност, предупредителни лампи
* изход за печатащо устройство (за токовия обхват)

Високоволтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB
Информация за продукта

Високоволтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB

исоковолтов изпитвателен уред тип PGK 70/2,5 HB, състоящ се от 19-инчова управляваща част и високоволтов трансформатор с маслена изолация. Чрез обръщане на посоката на изправителя в трансформатора може да бъде променен поляритета на изпитвателното постоянно напрежение. За изпитване на променливо напрежение на мястото на изправителя се използва съпротивление. Разреждането става с помощта на разрядна щанга.

Характеристики на уреда:

* уредът не се нуждае от поддръжка
* плавно регулируемо изходно напрежение
* блокиране на високото напрежение при включване
* устойчивост на късо съединение чрез вътрешно ограничение на тока
* показания за напрежение: 2-кратно превключване на обхвата в отношение 1:3
* токов измервателен обхват: 3-кратно превключване на обхвата, декадно
* термично изключване при претоварване

Високоволтов изпитвателен комплект PGK 70 HB за генериране на изпитвателни напрежения
Информация за продукта

Високоволтов изпитвателен комплект PGK 70 HB за генериране на изпитвателни напрежения

Високоволтов изпитвателен комплект от две части тип PGK 70 HB за генериране на изпитвателни напрежения с мрежова честота или постоянни напрежения с положителна или отрицателна полярност.

Уредът PGK 70 НВ се състои от управляващ модул “В” с 19-инчово изпълнение и модул за високо напрежение “Н”, представляващ трансформатор с течна изолация. Чрез превключване на вградения в модула за високо напрежение изправител става възможна смяната на полярността на постоянното изпитващо напрежение на изхода. Когато изпитващото напрежение е променливо, вместо изправителя се използува съпротивление. Разреждането се осъществява посредством разрядна щанга.

Прибор за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели
Информация за продукта

Прибор за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели

Високоволтов тестер PGK 50: преносимо високоволтово устройство за генериране високо отрицателно напрежение до 50 kV, конструирано за тестване на изолационна хартия в импрегнираните кабели в мрежи средно напрежение.

Прибор за изпитване на изолация PGK25
Информация за продукта

Прибор за изпитване на изолация PGK25

PGK 25 е компактен уред за изпитване на изолация с постоянни напрежения до 25 kV (на изхода се подава отрицателен потенциал). Предимство на уреда се явява възможността той да бъде захранван с различни видове напрежения: