Търсене

Газ хроматографи

Продукти в тази категория: 3
СнимкаИме на продукта
Анализатор на разтворените газове TOP TOGA GC
Информация за продукта

Анализатор на разтворените газове TOP TOGA GC

Анализата се извършва на две стъпки с висока избираемост и точност, напълно съвместими с лабораторната процедура.
1. Обезгазяване на маслената проба чрез вакуумно извличане (отговаря на IEC 567/ASTM3612)
2. Анализ на разтворения газ TCD (детектор на термичната проводимост), FID (детектор на йонизацията на пламъка) и Methanizer.
Двете стъпки се синхронизират от микроконтролер, който гарантира бързи и сигурни резултати на изследване.

Газов хроматограф MobilGC Version 2 за анализ на разтворени газове
Информация за продукта

Газов хроматограф MobilGC Version 2 за анализ на разтворени газове

Газовият хроматограф MobilGC представлява модерен портативен уред за работа както в лаборатория, така и на място. Измервателният процес е напълно автоматизиран и отваря нови начини за решаване на необходимите аналитични задачи. MobilGC представлява експертна система за автоматична диагностика на повреди в изолационни масла.
MobilGC е наличен в няколко различни конфигурации, за да покрие широк обхват от приложения. Уредът може да бъде оборудван с вградено подаване на газ за портативни измервания.

Газов хроматограф MobilGC Version 1A за анализ на разтворени газове
Информация за продукта

Газов хроматограф MobilGC Version 1A за анализ на разтворени газове

Газовият хроматограф MobilGC представлява модерен портативен уред за работа както в лаборатория, така и на място. Измервателният процес е напълно автоматизиран и отваря нови начини за решаване на необходимите аналитични задачи. MobilGC представлява експертна система за автоматична диагностика на повреди в изолационни масла.
MobilGC е наличен в няколко различни конфигурации, за да покрие широк обхват от приложения. Уредът може да бъде оборудван с вградено подаване на газ за портативни измервания.