Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на електробезопасност

Продукти в тази категория: 5
СнимкаИме на продукта
Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST INTRO
Информация за продукта

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST INTRO

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST INTRO
от ново технологично поколение, с работа в диалогов режим и подобрени технически характеристики, в комплект с адаптер за измерване на напрежение, съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула), ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомно съпротивление, изолационно съпротивление. Уредът проверява надеждността на стандартните дефектнотокови защити, притежава указател за посоката на въртене на електрическото поле (последователност на фазите), изчислява дължината на кабел с известно сечение. , Уредът проверява надеждността на стандартните дефектнотокови защити, включително и специални дефектнотокови защити селективни S, тип G/R. Захранването на уреда се осъществява от 6 броя батерии по 1,5V, тип RL20. В случай, че батериите са акумулаторни, уредът позволява зареждането им, без изваждане от корпуса, чрез адаптер за 230 V или за превозно средство. Благодарение на своята специална конструкция, бутони за управление в ръкохватката и ремък за окачване, уредът се характеризира с максимално удобство при работа.

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MXTRA
Информация за продукта

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MXTRA

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST Master Mxtra (позволява измерване на заземлението без разкачване на заземителите) от ново технолог. поколение, с работа в диалогов режим и подобрени технически х/ки, в комплект с адаптер за измерване на напрежение, съпрот. на контур фаза-защитна нула (работна нула), ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомно съпрот., изолационно съпротивление.

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO
Информация за продукта

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO (позволява измерване на заземлението без разкачване на заземителите) от ново технологично поколение, с работа в диалогов режим и подобрени технически характеристики, в комплект с адаптер за измерване на напрежение, съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула), ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомно съпротивление, изолационно съпротивление.

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH
Информация за продукта

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH от ново технологично поколение, с работа в диалогов режим и подобрени технически характеристики, в комплект с адаптер за измерване на напрежение, съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула), ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомно съпротивление, изолационно съпротивление. Уредът позволява измерване на съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула) без изключване на дефектнотоковите защити,

Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204
Информация за продукта

Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204

Тестер PROFITEST 204 за изпитване безопасността на електрическо, електронно и електромеханично оборудване съгласно VDE 0113 / EN 60204 с номинални напрежения до 1000 V.

1. Изпитване на непрекъснатост на ел. връзки по веригата на защитния проводник с ток 10 А/ 50 Hz със следене за остатъчно напрежение. Измервателен обхват на съпротивлението на защитния проводник 0…25Ω.
2. Изпитване на изолационно съпротивление в 6 диапазона от 0...3 GΩ с напрежение 100/250/500/1000 V.
3. Измерване ток на утечка – 0...9,99 mA.
4. Измерване на напрежение – 0...1000 V AC/DC/AC+DC.
5. Измерване на честота – 10…1000 Hz.
6. Изпитване с напрежение (с опционални модули PROFITEST 204HP- 2.5 kV и PROFITEST 204HV-5,4 kV).