Каталог

Търсене

VLF (Very Low Frequency) уреди за изпитване и диагностика

Продукти в тази категория: 5
СнимкаИме на продукта
Високоволтов тестов уред от две части за VLF truesinus® Viola TD с интегрирано tan δ (тангенс делта) измерване.
Информация за продукта

Високоволтов тестов уред от две части за VLF truesinus® Viola TD с интегрирано tan δ (тангенс делта) измерване.

Приложение:
• Тестване на кабели средно напрежение според:
- VDE DIN 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621);
- IEEE P 400.2-2004;
- IEEE 400-2001;
• Тестване на кабелна обвивка / Локация на повреда по обвивката.
• Изолационни тестове на електрическо оборудване като въртящи машини(мотори и генератори) според IEEE 433.

Система за изпитване на кабелни обвивки и локализиране на повреди SHIRLA
Информация за продукта

Система за изпитване на кабелни обвивки и локализиране на повреди SHIRLA

Новата система за локализация на повреди Shirla служи за изпитване на кабели и кабелни обвивки, както и за предварително намиране и последващо уточняване на мястото на кабелни повреди. Предварителното намиране се базира на принципа на измервателния мост по Murray и Glaser, който специално е конструиран за силови кабели, но който позволява също предварителното локализиране на повреди на кабели от вериги за управление и кабели за осветление. Уравновесяването и обработката на данни става автоматично. Разстоянието до кабелната повреда се показва в метри. Могат да се вземат под внимание различни кабелни сектори.
Посредством напрежение в пулсиращ режим може да бъде извършено последващо уточняващо локализиране на повреда на кабелни обвивки с търсещите приемници KMF 1 или UL 30 по метода на стъпковото напрежение.

Компактна, преносима изпитваща система за високо напрежение Frida
Информация за продукта

Компактна, преносима изпитваща система за високо напрежение Frida

- Компактна, лесно преносима изпитвателна система;
- Източник на високо напрежение с много ниски честоти VLF truesinus®;
- Напълно автоматизирано програмируемо протичане на изпитването;
- Обмен на данни и съхраняване на данни чрез USB - интерфейс
- Интегрирана кабелна кутия със свързващ кабел ;
- Автоматично, интегрирано разтоварващо устройство ;
- С възможност за разширяване към диагностична система TD и частични разряди

Изпитваща система за високо напрежение и диагностика Frida TD
Информация за продукта

Изпитваща система за високо напрежение и диагностика Frida TD

Мобилния уред за изпитване и диагностика служи за:
- изпитване на кабели със средно напрежение и съоръжения
- изпитване на кабелни обвивки
- кабелна диагностика: измерване коефициент на загубите tg δ,
- мерене на частични разряди в комбинация със с-мата на BAUR
- за диагностика на частичните разряди PD Portable

Интегрирано измерване коефициента на загуби tan delta


Опростена конструкция
Напълно автоматизирано програмируемо протичане на изпитването и диагностиката
Най-висока степен на прецизност
Максимална сигурност

VIOLA - Високоволтов тестов уред от две части за МНЧ(много ниски честоти) truesinus®  (VLF - Very Low Frequency Testing truesinus®)
Информация за продукта

VIOLA - Високоволтов тестов уред от две части за МНЧ(много ниски честоти) truesinus® (VLF - Very Low Frequency Testing truesinus®)

Приложение:
• Тестване на кабели средно напрежение според:
- VDE DIN 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621)
- IEEE P 400.2-2004
- IEEE 400-2001
• Тестване на кабелна обвивка / Локация на повреда по обвивката
• Изолационни тестове на електрическо оборудване като въртящи машини(мотори и генератори) според:
- IEEE 433